Kongres “Pravo okoliša” 2011.

Prve godine tema kongresa bila je ‘’Pravo okoliša’’, u okviru kojega su brojni predavači sa Pravnog fakulteta, ali i aktivisti ekoloških udruga i humanističkih instituta podijelili sa studentima svoja razmišljanja o pravnom uređenju suvremenih promjena u okolišu.

Prvi dan:

prof.dr.sc. Maja Seršić – Razvoj međunarodnog prava zaštite okoliša

dipl.iur. Lana Ofak – Pravo na pristup pravosuđu u pitanjima okoliša

dr.sc. Vladimir Lay – Vigilantibus iura

prof. Gerard H. Kelly (University of Westminster, London) – The EU’s Evolving Emissions Trading Scheme

 

Drugi dan:

Darko Bizjak – EU Direktiva 2008/09/EZ o zaštiti okoliša putem kaznenog prava te usklađenost s hrvatskim Kaznenim zakonom

prof.dr.sc. Ksenija Turković, dipl.iur. Aleksandar Maršavelski – Kaznena djela protiv okoliša prema Nacrtu prijedloga novog Kaznenog zakona

Enes Čerimagić – Iskustva Zelene akcije

Dražen Šimleša – Globalizacija i održivi razvoj

 

Treći dan:

Vjeran Piršić – Okoliš, prihvatljiva i kolateralna žrtva privatnih interesa

dipl.iur. Ivana Kanceljak, dipl.iur. Iva Kuštrak – Zaštita okoliša u građanskopravnom smislu

dipl.iur. Robert Mrljić – Zaštita okoliša u oružanom sukobu; međunarodnopravni aspekt

 

Slike sa kongresa možete pogledati u ovom albumu.

Kongres “Pravo okoliša” 2011.