Ove godine, od 8. do 10.svibnja 2013.godine, u auli Rektorata Sveučilišta i dvorani IV na TMT, održan je treći po redu kongres, čija  je tema bila ‘’Pravo intelektualnog vlasništva’’.

Prvi dan docentica Romana Matanovac-Vučković održala je predavanje na temu ‘’Kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava’’, te teorijsku podlogu potkrijepila i primjerima iz prakse i suvremenog života. Na tom tragu bila je i asistentica Iva Kuštrak, čije je predavanje o ograničenjima autorskog prava u digitalnom okruženju naznačilo aktualnosti u suvremenom društvu.

Drugi dan bio je posvećen žigovima i njihovoj zaštiti na teritoriju Republike Hrvatske, ali se predavačica dr.sc. Ana Rački Marinković, zamjenica ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, osvrnula i na zaštitu istih u Europskoj Uniji, s obzirom na skorašnji ulazak Hrvatske u EU. Svoje izlaganje dr.sc. Rački Marinković popratila je nizom zanimljivih i praktičnih primjera iz svakodnevnog života, koji su studentima na zanimljiv način približili ovu granu prava.

Posljednji dan odvjetnica Albina Dlačić prezentirala je temu ‘’Case Study – sustav praćenja pokretnih objekata s aspekta prava intelektualnog vlasništva’’, te na primjerima iz prakse objasnila mehanizme funkcioniranja i zaštite prava intelektualnog vlasništva. Poslije predavanja gđe Dlačić, uslijedila je kratka debata sudionika o svemu što su čuli prethodna tri dana.

I ovogodišnji Kongres nastavio je tradiciju svojih prethodnika, okupivši više od 60 studenata sudionika, te petnaestak članova organizacijskog tima, koji su se pobrinuli za besprijekorno funkcioniranje tehničke strane kongresa.

 

Slike su dostupne ovdje.

Kongres “Pravo intelektualnog vlasništva” 2013.