Za razliku od inozemstva, kazala je Aleksandra Podrebarac, predsjednica Udruge „Carpe diem“ koja je nositelj ovog projekta, u Hrvatskoj tek predstoji valorizacija društvene važnosti i korisnosti volonterskog rada. Stoga će se informiranja i edukacija građanstva provoditi putem raznih promocija, javnih tribina i debata radi povaćanja broja sudionika u volonterskim aktivnostima.

Baze podataka o volonterima i organizatorima njihovog djelovanja trebale bi omogućiti lakši pregled stanja u ponudi i potražnji volonterskog rada. Takva baza, uz veći broj na principima menadžmenta educiranih organizatora volontiranja omogućit će i pronalaženje volontera sa specifičnim znanjima i vještinama.

Značaj volontiranja prepoznat je i od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, koje realizaciju karlovačkog, te osnivanje ogulinskog i slunjskog volonterskog centra podupire s 99.240 kuna.

Posebno je važno, napomenula je Aleksandra Podrebarac, što je Europska komisija u sklopu novih direktiva o poticanju zapošljavanja mladih donijela odluku koja će obvezati svih 28 članica EU-a da od početka 2014. godine svo vrijeme koje je neki volonter odradio volontirajući bude priznato kao radni staž i potrebno radno iskustvo na određenih specifičnim poslovima, ako se ono posebno traži kod zapošljavanja.

U smislu osiguranja boljih uvjeta vrednovanja rada volontera, Aleksandra Podrebarac i voditeljica upravo uspostavljenog centra „VolonterKA“ Ivana Zlojo najavile su u suradnji s Gradom Karlovcem i ispitivanja mogućnosti uvođenja metode i svojevrsnog tržišta volonterskog rada kroz u svijetu već zaživjeli model „Time Banking“ kojim se na osnovi posebnih kriterija nekom volonteru omogućuje zamjena njegovih odrađenih volonterskih sati za neku uslugu ili eventualno proizvod.

U EU su u sklopu Time Bankinga već zaživjeli i posebni kuponi, kao na primjer „One time credit“ u Walesu, kojima volonteri kasnije, uvjetno rečeno, mogu i konzumirati vrijednost svog volonterskog rada u vidu, primjerice, besplatnog ulaza u kazalište ili nekog obroka i slično.

Kampanja će se na razini Hrvatske provoditi u četirima regionalnim volonterskim centrima u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu koji su u sklopu Zajednice volonterskih centara Hrvatske i koji objedinjuju rad lokalnih volonterskih centara.

Preuzeto sa: profitiraj.hr

Od 2014. volontiranje se priznaje kao radni staž