Alimenta već tradicionalno organizira studijske posjete pravnim fakultetima država u regiji, a naši su domaćini u prosincu bili Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Prvi je dan bio rezerviran za upoznavanje s novosadskim kolegama: razgledavanje fakulteta, menze i ostalih studentskih sadržaja, upoznavanje s dekanom i prodekanima, a dijelom smo prisustvovali i predavanju iz porodičnog (obiteljskog) prava.

Sljedeći smo dan proveli popodne na beogradskom Pravnom fakultetu koji je i najveći u Srbiji (a kažu kolege i najteži). U društvu studentskih predstavnika, prošli smo neke od predavaonica, knjižnicu i fakultetski izložbeni prostor, a posjet smo završili druženjem u dekanatu.

Studijske smo posjete i zamislili prvenstveno kao druženje s kolegama izvan države, razmjenu iskustava i dojmova, razgledavnje fakulteta i ostalih sadržaja koje nam pripreme domaćini, a ovim smo posjetom još jednom ostvarili zamišljeni cilj. Najviše se to odražavalo u dobroj atmosferi iz punog autobusa koje se nastavila i u slobodnom obilasku Novog Sada, a poslije i Beograda.

Nadamo se da ćemo i ubuduće potaknuti kolegice i kolege s našeg fakulteta da nam se pridruže na ovakvim putovanjima po studentima vrlo prihvatljivoj cijeni i tako možda steknu nova poznanstva, prošire krug prijatelja na fakultetu i razgledaju zanimljive gradove.

Studijski posjet Novi Sad/Beograd 12.-13. prosinca 2016.