Alimenta ima novi projekt humanitarnog karaktera!

Odlučili smo biti osjetljiviji na potrebe naših kolega te u suradnji s profesorima darujemo ispitnu literaturu studentima kojima je to potrebnije nego ostalima.

Ovoga proljeća poklanjamo knjige iz KAZNENOG PRAVA (nova literatura)! Darujemo po dvije knjige (1. dio odmah, a 2. dio naknadno)

Napomena: ANONIMNOST je zajamčena!

Za više informacija pratite našu facebook stranicu https://web.facebook.com/AlimentaPFZG/

ALIMENTA DARUJE ZNANJE