Studentska udruga Alimenta je u razdoblju od 3. do 5. svibnja ove godine organizirala 7. po redu Kongres na temu “Pravo i medicina”. Kongres je bio namijenjen kolegicama i kolegama s Pravnog fakulteta te studentima Medicinskog fakulteta.

Glavni cilj kongresa bio je pobliže upoznati studente sa isprepletenošću medicine i prava, saznati kolika je važnost medicine i srodnih znanosti za primjenu prava te ponajviše primjenu prava u praksi. Željeli smo studentima približiti važnost medicine u kaznenom postupku, pojasniti pojam sudskog vještačenja i metode koje se koriste prilikom vještačenja. Također, ideja je bila studente upoznati sa postupkom za naknadu štete koja može nastati kod pacijenata zbog nepravilnosti medicinskog postupka te koje grane medicine pacijenti najviše tuže, upoznati se sa pravima pacijenata i saznati koji oblici zaštite istih postoje.

Organizacijski tim

Ovogodišnji kongres pozdravnim govorom otvorili su organzatori, a potom je uslijedio svečani govor dekanice Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.
Prvo predavanje održao je prof. dr. sc. Davor Derenčinović, predstojnik Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, na temu “Odnos kaznenog prava i medicine”.

Prof. dr. sc. Davor Derenčinović veliki je pravni stručnjak s bogatom karijerom koji nas je povijesnim pregledom vješto uveo u odnos medicine i prava i u nekoliko rečenica nagovijestio sljedeća predavanja. Koliko se sudionicima već i sam početak kongresa svidio govore i brojna postavljena pitanja u diskusiji na kraju izlaganja.

Drugo predavanje održao je odvjetnik Josip Mađarić, partner u odvjetničkom društvu “Mađarić & Lui” na temu “Odgovornost za naknade štete radi liječničke pogreške”. Navedeno odvjetničko društvo bavi se trgovačkim i građanskim pravom,  koje uključuje naknadu štete, naplatu potraživanja fizičkih i pravnih osoba osobito iz područja bankovnog i kartičnog poslovanja, ugovorna pitanja, pitanja stvarnog prava i zemljišno-knjižnog prava, stečajeve, arbitražu, medijaciju, obiteljsko pravo, zatim kaznenim pravom i to osobito zastupanjem pravnih osoba u imovinskopravnim zahtjevima, medicinskom pogreškom te upravnim pravom.

U svom kratkom izlaganju, odvjetnik je stavio naglasak na zaštitu prava pacijenata, odnosno slučajeve imovinskopravnih zahtjeva zbog učinjene medicinske pogreške s kojima se on u svojoj karijeri susretao. Tako se osvrnuo na grane medicine u kojima ima najviše tužbi od strane pacijenata prema zdravstvenom osoblju i to su redom ove: ginekologija, interna medicina, kirurgija i traumatologija, oftamologija, a na samom kraju i pedijatrija. Na samom kraju predavanja mogli smo čuti i zanimljivu raspravu između odvjetnika Mađarića i prof. dr. sc. Vlade Jukića, ravnatelja Klinike za psihijatriju Vrapče i pročelnika Zavoda za forenzičku psihijatriju, koji je zbog izrazito zanimljivih predavača vrlo širokog spektra na našem kongresu proveo sva tri dana, o tome što se iz aspekta pravosuđa, a što iz aspekta medicine može učiniti po pitanju smanjenja liječničkih pogreški, preuzimanja odgovornosti za eventualnu nastalu štetu i sl.

Nakon kratke pauze, uslijedilo je naše zadnje predavanje ovoga dana- predavanje prof. dr. sc. Milovana Kubata, profesora predmeta Sudska medicina na Pravnom fakultetu u Zagrebu na temu “Uloga DNA u sudskomedicinskoj praksi”. Vrlo zanimljiva činjenica vezana za prof. Kubata jest ta da je upravo on još 1994. godine utemeljio DNA laboratorij koji i danas djeluje pri Zavodu za sudsku medicinu i dijagnostiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Rad spomenutog laboratorija prepoznali su i brojni stručnjaci u inozemstvu te on slovi za jedan od najkvalitetnijih laboratorija u svijetu. Prof. dr. sc. Kubat najpoznatiji je hrvatski forenzičar koji se bavi procesom identifikacije posmrtnih ostataka žrtava rata, forenzičkim radom na terenu, paternitetskim sporovima, a nije mu strano ni sudjelovanje u sudskim procesima.

U svom predavanju prof. Kubat nam je pričao o važnosti deoksiribonukleinske kiseline (DNA) te o metodama kojima se koristi u svakodnevnom poslu pri identifikaciji osoba, testovima očinstva i sl. Vjerujem da je svima nama koji smo još kao djeca prvodili sate gledajući kriminalističke serije ovo predavanje otvorilo oči i pokazalo nam kako taj proces identifikacije u labratoriju u stvarnosti i izgleda.

 

Sljedećeg dana Kongres je otvorio prof. dr. sc. Vlado Jukić, ravnatelj Klinike za psihijatriju Vrapče i pročelnik Zavoda za forenzičku psihijatriju koji je održao predavanje na temu “Provođenje psihijatrijskih vještačenja i psihijatrijsko liječenje”. Ovim predavanjem dobili smo jasniju predodžbu o načinu izbora sudskih vještaka s obzirom na njihovu kvalifikaciju, metodama vještačenja ali i psihijatrijskog liječenja kakvo se obavlja u Klinici za psihijatriju Vrapče.

Uslijedilo je predavanje prof. dr. sc. Dušana Zečevića, umirovljenog Predstojnika Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku, ali još uvijek stalnog sudskog vještaka na temu “Važnost suradnje sa sudskomedicinskim vještacima za potrebe kaznenog i parničnog postupka”, autora knjiga: “Načela sudskomedicinskih vještačenja”, “Sudska medicina i deontologija”, “Osnove sudske medicine za pravnike” i “Kaznenopravna i građanskopravna odgovornost liječnika – teorija i praksa”.

Posljednje predavanje drugog dana i prvo predavanje posljednjeg dana bili su naizgled vrlo slični. Naime, radi se o Zaštiti i promicanju prava pacijenata u teoriji i u praksi. Teoretski dio predavanja izložio je mr. sc. Damir Jukica, predsjednik Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba. Iz ovog predavanja saznali smo s kojim se sve problemima pacijenti javljaju navedenom Povjerenstvu, ali i s kojim se problemima Povjerenstvo susreće prilikom realizacije svojih ciljeva, dakle pri rješavanju problema pacijenata. Najvažniji problemi su zapravo nailaženje na neodobravanje njihovog rada od strane samih bolnica, ali i manjak financijskih sredstava također predstavlja kočnicu u njihovom radu.

Na praktični dio zaštite prava pacijenata u Republici Hrvatskoj osvrnula se spec. psihoterapije Jasna Karačić, predsjednica Hrvatske Udruge za promicanje prava pacijenata. Ovo predavanje uspjelo nam je približiti bit problema u zdravstvenim djelatnostima u Republici Hrvatskoj što se prvenstveno tiče zdravstvenog i dopunskog osiguranja te profitiranja na kojem se nažalost sve više stvari temelji.

Posljednje predavanje na Alimentinom ovogodišnjem kongresu održao je dr. Davor Zdunić, stalni sudski vještak za psihijatriju, na temu “Psihijatrijsko vještačenje s prikazom slučaja”. Prolazeći kroz jedan svoj stari slučaj, dr. Zdunić nam je na vrlo humorističan i blizak nama studentima način objasnio cjelokupan postupak sudskog vještačenja u postupku protiv ovisnika. Sudionici kongresa imali su pregršt pitanja za našeg posljednjeg predavača što je dovoljan pokazatelj kvalitete predavanja.

Time smo došli do kraja našeg Kongresa. Nadamo se da smo vas uspjeli u nekoj mjeri educirati i zainteresirati za ovo područje i da vam je bilo barem toliko zanimljivo koliko je bilo i nama dok smo pripremali ovaj projekt.

Uslijedila je podjela potvrda o sudjelovanju i zahvala organizatora.

 

Članovi Studentske udruge Alimenta

Kongres “Pravo i medicina” 3.-5. svibnja 2017.