Studentska udruga Alimenta organizirala je ove godine šesti po redu “Dan karijera” koji se održao 12. prosinca 2018. godine u Vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Kroz formu panel-diskusije predstavili smo tri predavača; uspješne diplomirane pravnike koji su nam pružili uvid u svijet prava i samu pravnu struku. Studenti su imali priliku saznati što znači raditi kao poslovni trener za komunikacijske i prodajne vještine te kako balansirati privatni život uz svu odgovornost koju navedene uloge nose.


Gostujući studenti upoznati su s uvjetima koje je potrebno ispunjavati kako bi postali odvjetnici te su dobili uvid u uobičajen dan u životu jednog odvjetnika kao i informacije o zahtjevima koje je potrebno ostvariti za otvaranje vlastitog odvjetničkog ureda.

Imali su prilike i čuti s kakvim se preprekama susretao summa cum laude na Sveučilištu u Zagrebu kao najbolji student u generaciji s diplomom LL.M.  Hardvard Law School te s kakvim je sve intrigantnim slučajevima dolazio u susret. Gosti su također dobili uvid u budućnost rada od strane odvjetničkog vježbenika koji se uz područja korporativnog prava te tržišnog natjecanja i intelektualnog vlasništva bavi i znanstvenim istraživanjem te pisanjem radova za koje je primio mnogobrojna priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Popis predavača:

1) DINO GLIHA – mag.iur., odvjetnički vježbenik te doktorand Pravnog fakulteta u Zagrebu

2) FRANJO SKOKO – dipl.iur., direktor Coris Educe i licencirani trener Insights metode

3) LAURENZ W. VUCHETICH – mag.iur., odvjetnik u odvjetničkom društvu Batarelo Dvojkovic Vuchetich d.o.o

Dan karijera 2018.